“İSG Emek İster”

Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanım, kişiyi oluşabilecek risklere karşı koruyan, direk veya dolaylı olarak sağlık ve güvenlik sağlaması için tasarlanan donanım, alet veya cihazların bütünüdür. Kişisel Koruyucu Donanım Listesi
 • Baş Koruyucuları
 • Kulak Koruyucuları
 • Göz ve Yüz Koruyucuları
 • Solunum Sistemi Koruyucuları
 • El ve Kol Koruyucuları
 • Ayak ve Bacak Koruyucuları
 • Cilt Koruyucuları
 • Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları
 • Vücut Koruyucuları
Avrupa Birliği Komisyonu, ‘İş hayatında sağlık ve güven’  yaklaşımında önemli bir parça olan Kişisel Koruyucu Donanımların hem kaliteli hem de güvenli ürün kullanımı konusuna önem vermektedir. Kişisel koruyucu donanımın çalışanlara kullandırılması işverenin sorumluluğundadır. İşçilere kişisel koruyucu donanımın ne olduğu, oluşabilecek kazalar ve meslek hastalıkları konularında eğitimler verilmelidir. İşçi koruyucu kullanımını reddetmesi durumda yaptırımlar uygulamalıdır. Kişisel Koruyucu Donanım Seçiminde
 • Kişisel koruyucu yöneltmelik hükümlerine
 • Kendi ek risk yaratmadan ilgili risk önlemeye
 • İş yerinde var olan koşullara
 • Kullanan işçinin sağlık durumu ve ergonomik gereksinimlerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.