“İSG Emek İster”

İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir. İş Güvenliği Hizmetleri
 • Aşağıdaki birimler ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak;
  İşverenler,
  İş yeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanları,
  İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri,
  Sağlık ve güvenlik destek elemanları,
  İş sağlığı ve güvenliği kurulu.
 • İşletmenizdeki çalışan sayısı, işin niteliği ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği önlemlerinin alınması.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi, uygulanmasının izlenmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınması.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve yeni çıkacak olan mevzuatı takip etmek.
30/6/2012 tarihinde yürürlüğe 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de İşyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanı” çalıştırma zorunluluğudur.