“İSG Emek İster”

Denetim

İşverenlerin, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler sadece risk değerlendirmelerini yapmak ve acil durum planlarını hazırlamaktan ibaret değildir. İşverenlerin; çalışanlar, çalışma ortamları, yürütülen faaliyetler, makine, ekipmanlar ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve işverenlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ancak bunların tamamının eksiksiz gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir. Aksi halde; rutin ve rutin olmayan resmi denetimlerde çok ciddi cezai yaptırımlara uygulanmakta; daha da önemlisi üzücü kazalar yaşanabilmekte; maddi ve manevi kayıpların yanı sıra, firma güvenilirliği de zarar görebilmektedir. İSGEmek, İşveren adına bağımsız saha denetimleri ve dokümantasyon denetimleri yaparak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların eksiksiz yapılmasını sağlamaktadır. Böylece, hem kazaların önlenmesine katkı sağlanmakta, hem de teftişlerde ortaya çıkabilecek eksikliklerden dolayı uygulanacak cezaların önüne geçilmektedir.